Spis treści

 fb wyniki

W Morąskim Domu Kultury odbył się Festiwal Recytatorski „Morąskie Debiuty”.

Festiwal poświęcony był patronom 2021 roku – którymi są Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Kardynał Stefan Wyszyński.
Rok 2021 jest również rokiem Konstytucji 3 maja.
Konkursy recytatorskie są wyłącznie polską specyfiką, unikalną na skalę całego świata. Dbałość o język, jego poprawność, piękno, a także pogłębianie znajomości literatury, poszukiwania nowych form artystycznych oraz wymiana dokonań wewnątrz amatorskiego ruchu artystycznego to nadrzędne cele Festiwalu.
Nasi recytatorzy sięgnęli po twórczość patronów roku – wybitnych pisarzy i poetów. Uczniowie klas młodszych chętnie sięgnęli po utwory patriotyczne.
Regulamin Festiwalu pozostawiał dowolność w doborze repertuaru.
Zmagania konkursowe oceniane były przez komisję w składzie:
- Elżbieta Duch – polonistka
- Agnieszka Milewska – kierownik Oddziału dla Dzieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu
Komisja oceniła dobór repertuaru (dostosowany do możliwości percepcyjnych recytatora), kulturę słowa, emisję głosu, interpretację utworu oraz ogólny wyraz artystyczny.
Wartościowe nagrody rzeczowe ufundował Morąski Dom Kultury.
Nagrody w postaci puzzli, artykułów piśmienniczych, zakładek do książek ufundowała Księgarnia Wiedza w Morągu.
Sponsorem batonów czekoladowych prince polo oraz napojów dla uczestników festiwalu był Dariusz Nachtygal – prezes Powszechnej Spółdzielni Spożywców „SPOŁEM” w Morągu.
Gadżety promocyjne w postaci smyczy, kubeczków, długopisów, kalendarzy i toreb z logo gminy Morąg ufundował Urząd Miejski.
 
Wyniki konkursu:
Uczestnicy zostali podzieleni na kategorie: I kategoria wiekowa (klasy I - III), II kategoria wiekowa (klasy IV-VI), III kategoria wiekowa (klasy VII-VIII).
 
W I kategorii wiekowej (klasy I - III), tytuły laureatów otrzymali:
 
III miejsce ex aequo:
Kalina Pająk ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. I) za interpretację wiersza: „,,Moja mała Ojczyzna” (autor: Joanna Białobrzeska), opiekun: Joanna Altman
Samuel Daszuta ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. III)
za recytację wiersza: ,,Radosny dzień” (autor: Józef Relidzyński)
 
II miejsce ex aequo:
Klaudia Pietera ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu (kl. I) za prezentację wiersza „O małym patriocie” (autor: Zygmunt Marek Miszczak), opiekun: Joanna Altman
Łukasz Krugły ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu (kl. III)
za recytację wiersza: „List do ludożerców” (autor: Tadeusz Różewicz), opiekun: Monika Borowska
 
I miejsce ex aequo:
Olenka Gieszczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu (kl. I) za recytację wiersza: ,,Trzeci Maj” (autor: Rajnold Suchodolski), opiekun: Justyna Rogozińska
Sebastian Kosakowski-Begger ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Morągu (kl. III) za interpretację wiersza: „Przyszli żeby zobaczyć poetę” (autor: Tadeusz Różewicz)
opiekun: Kinga Arciszewska
 
Wyróżnienie:
Gabriela Chudek ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu (kl. III)
za recytację wiersza Juliana Tuwima „Dżońcio”, opiekun: Danuta Charzyńska
 
W II kategorii wiekowej (klasy IV-VI), tytuły laureatów otrzymali:
 
III miejsce:
Katarzyna Krugła ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu (kl. VI)
za prezentację wiersza: ,,Lament męża koniary” (autor: Lyndy Jackson Stowe)
 
II miejsce:
Natalia Pietera ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu
za recytację wiersza Marii Konopnickiej „Ojczyzna moja”, opiekun: Barbara Sienkiewicz
 
I miejsce ex aequo:
Aleksy Pietrzak ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. V)
za prezentację wiersza: „Czy to można zrozumieć” (autor: Janina Majewska), opiekun: Wioletta Januszkiewicz
Judyta Krukowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta w Morągu (kl. VI) za recytację wiersza: „Pieśń o fladze” (autor: Konstanty Ildefons Gałczyński), opiekun: Barbara Sienkiewicz
 
W III kategorii wiekowej (klasy VII-VIII), tytuły laureatów otrzymali:
 
III miejsce:
Yaryna Khomenko ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Reymonta za interpretację wiersza: ,,Moja piosnka II” (autor: Cyprian Kamil Norwid) oraz fragmentu prozy: „Prezes i Kreska – jak Koty tłumaczą sobie świat” (autor: Łukasz Orbitowski)
opiekun: Wioletta Januszkiewicz
 
II miejsce:
Amelia Kowal ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu za recytację wiersza: Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Zwierzęta patrzą na nas” oraz fragmentu prozy: „Tajemniczy ogród” (autor: Frances Hodgson Burnett)
 
I miejsce:
Oliwia Hetmańska ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Morągu za prezentację wiersza: „Nie to, co mi się śniło” (autor: Krzysztof Kamil Baczyński) oraz fragmentu prozy Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”, opiekun: Elżbieta Ziółkowska
Festiwal odbył się 28.05.2021 r. w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.