Adres:
Morąski Dom Kultury
ul. Mickiewicza 19
14-300 Morąg

NIP: 741-00-10-289
Bank: PKO BP SA Oddział 5 w Elblągu
Numer konta: 46 1440 1039 0000 0000 0464 4689
Telefon:
89757-26-40; e-mail:mdk.morag@o2.pl
Dodatkowe informacje:

Dyrektor przyjmuje interesantów w każdą środę od 10:00 - 12:00.