Plan Postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2020

Plan postępowań o udzieleniu zamówień na rok 2018

Dostawa i montaż foteli do sali widowiskowej Morąskiego Domu Kultury w Morągu

 

Dostawa i montaż systemu nagłośnienia sali kinowej oraz ekranu do projekcji filmowej 2D i 3D - Cyfryzacja Kina „Narie” w Morągu

 

Dostawa i montaż kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D - Cyfryzacja Kina „Narie” w Morągu