DSC03614 Kopiowanie

 Mierzymy wysoko! Takie hasło przyświecało
24 Finałowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W tym roku pieniądze zbierane były na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów.
Finał odbył się 10 stycznia 2016 r.
Sztab w Morąskim Domu Kultury zebrał podczas 24. Finału kwotę
36 619,98 .