Karolina Grzegorzewska Kopiowanie

 

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

PT. ,,SZUKAMY ŚLADÓW HISTORII MORĄGA

            z dnia 28.09.2016 r.

zorganizowanego przez Morąski Dom Kultury

 

 

 

 

 

W posiedzeniu udział wzięło trzech członków komisji, w składzie zgodnym z regulaminem konkursu. Do dnia 31.08.2016 r. wpłynęło 17 prac od 6 osób.

Komisja Konkursowa w składzie:
1. Paulina Kalinowska – Przewodnicząca, pracownik czytelni dla Dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, fotograf profesjonalny;
2. Halina Moskal – Członek, fotograf;
3. Magda Zaborowska – Członek, pracownik czytelni dla Dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej, fotograf profesjonalny;
po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, poddała artystycznej i merytorycznej ocenie wszystkie fotografie.

MIS 8236 KopiowanieSpośród autorów nadesłanych zdjęć Komisja wyłoniła zwycięzców i postanowiła przyznać nagrody:

I nagrodę dla Aleksandry Miś (11 lat) za pracę pt. Wejście na wieżę kościelną” (miejsce wykonania zdjęcia: Kościół św. Piotra i Pawła) i „Nagrobek” (miejsce wykonania zdjęcia: Cmentarz ewangelicki)

II nagrodę dla Karoliny Grzegorzewskiej (22 lata) za pracę pt. Herb Morąga w drewnie(miejsce wykonania zdjęcia: przy ul. Pomorskiej) i „Wieża ciśnień” (miejsce wykonania zdjęcia: Zatorze, ul.Bema)

III nagrodę dla Magdaleny Grobis (11 lat) za pracę pt. Budynek przy ulicy Reymonta 6” i „Schody przy murze obronnym” (miejsce wykonania zdjęcia: schody od strony ulicy Mickiewicza)

Wyróżnienie za udział dla Anieli Cymbalak (11 lat) za ciekawe ujęcie Wieży Ciśnień” przy ulicy Dąbrowskego

Wyróżnienie za udział dla Nikoli Kida (11 lat) za ciekawe ujęcie ,,Pałacu Dohnów

Wyróżnienie za udział dla Agnieszki Grobis (11 lat)

W dniu 30.09.2016 r. wpłynęło 12 zdjęć. Zdjęcia zostały dostarczone miesiąc po terminie i nie podlegały ocenie komisji konkursowej.

Wręczenie nagród odbyło się 3.10.2016 r. przed wejściem na główny hol kina. Tam też w gablotach zostały umieszczone zdjęcia nagrodzone oraz pozostałe, które wpłynęły na konkurs.

DSC01606 KopiowanieDSC01616 KopiowanieDSC01618 KopiowanieDSC01625 KopiowanieDSC01627 KopiowanieDSC01632 KopiowanieDSC01635 KopiowanieDSC01637 KopiowanieKarolina Grzegorzewska 2 KopiowanieKarolina Grzegorzewska KopiowanieMagdalena Grobis 1 KopiowanieMagdalena Grobis 2 KopiowanieMIS 7982 KopiowanieMIS 8236 KopiowanieNikola Kida KopiowanieAniela CYMBALAK 1 Kopiowanie