DSC08021 Kopiowanie

 

W Morąskim Domu Kultury odbyła się impreza podsumowująca działalność sekcji i kół zainteresowań w roku szkolnym 2015/2016.

 

 

Po części oficjalnej odbył się krótki pokaz gimnastyki artystycznej i tańca nowoczesnego.

Następnie każdy obecny instruktor omówił na scenie działalność sekcji z którą pracuje.

Placówka oferuje zajęcia pozaszkolne, stwarza szanse dla każdego, kto chce rozwijać swoje pasje, zainteresowania i talenty. Od początku istnienia służy dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym. Jest instytucją wielopokoleniową.

W roku szkolnym 2015/2016 w MDK prowadzone były zajęcia w 14 sekcjach i kołach zainteresowań w dziedzinie edukacji plastycznej, muzycznej, ruchowej, sportowej, technicznej oraz teatralnej.

Osiągane sukcesy są wynikiem zaangażowania instruktorów, którzy wprowadzają uczestników w świat sztuki i kultury.

Impreza odbyła się 13 czerwca 2016 r. w sali widowiskowo-kinowej Morąskiego Domu Kultury.

W holu kina można oglądać prace wykonane przez dzieci i młodzież z Kółka Plastycznego i Modelarskiego wykonane w tym roku szkolnym.

Galeria zdjęć:

DSC07989 KopiowanieDSC07991 KopiowanieDSC07993 KopiowanieDSC08054 KopiowanieDSC08064 KopiowanieDSC08068 KopiowanieDSC08075 KopiowanieDSC08147 KopiowanieDSC08077 KopiowanieDSC08089 KopiowanieDSC08094 KopiowanieDSC08142 KopiowanieDSC08097 KopiowanieDSC08122 KopiowanieDSC08132 KopiowanieDSC08155 KopiowanieDSC08157 KopiowanieDSC08163 KopiowanieDSC08166 KopiowanieDSC08175 KopiowanieDSC08182 KopiowanieDSC08187 KopiowanieDSC08178 KopiowanieDSC08189 Kopiowanie