IMG 20180321 082604 Kopiowanie

 

PROTOKÓŁ

z posiedzenia komisji konkursu plastycznego

pt.: „WIELKANOCNA OZDOBA TWOJEGO DOMU”

organizator Morąski Dom Kultury

 

 

 

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca: Jolanta Rygalska

Członek: Teresa Chojnacka

Członek: Halina Maryniowska

w dniu 15.03.2018 r. dokonała oceny nadesłanych prac konkursowych.

 

Łącznie wpłynęło 108 prac, w tym:

przedszkolaki - 36

klasy I-III - 32

klasy IV-VI - 27

klasy VII i gimnazjalne - 1

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze - 12

 

Po zapoznaniu się z pracami komisja postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

Grupa przedszkolna

I miejsce Anna Zarachowicz – Przedszkole nr6 ,,Pod zielonym parasolem” op. Anna Miś        

II miejsce Kaja Gordecka – Przedszkole ,,Jedyneczka” op. Elżbieta Wiśniewska

III miejsce – Paulina Roguska – SP Nr 3 oddział Przedszkolny op. Anetta Cychylik

wyróżnienie – Antoni Semerak – Przedszkole Nr 6 op. Anna Miś

wyróżnienie – Nadia Piotrowska – kl ,,0” SP w Bramce

Klasy I-III

I miejsce – Hanna Kopówka – Klub Wojskowy op. Anna Milewska

II miejsce - Marta Milczanowska – MDK op. Małgorzata Fudała

III miejsce - Maksymilian Żuk – Klub Wojskowy op. Anna Milewska

wyróżnienie – Dominik Andruszkiewicz – SP Żabi Róg Filia w Bramce

wyróżnienie - Amelia Milczanowska - MDK

wyróżnienie - Zosia Sadowska – SP1 op. Roksana Czarnecka

Klasy IV-VI

I miejsce – Małgorzata Galewska – NSP w Jurkach

II miejsce – Amelia Kubacka – NSP w Jurkach

III miejsce – Aniela Cymbalak – MDK op. Małgorzata Fudała

wyróżnienie - Hanna Białek - MDK

wyróżnienie – Daria Pawłowska – Klub Wojskowy , op. Anna Milewska

wyróżnienie - Julia Radlińska - MDK

Klasy gimnazjalne

I miejsce - -

II miejsce - -

III miejsce - -

Wyróżnienie – Karolina Hulek – NSP w Jurkach op. Anna Galewska

Warsztaty Terapii Zajęciowej, Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze

I miejsce – Krzysztof Matusik – Środowiskowy Dom Samopomocy op. Magdalena Pietrewicz

II miejsce – Dorota Wawerko – Warsztaty Terapii Zajęciowej op. Monika Fabisiak

III miejsce – Katarzyna Gurgielewicz – Warsztaty terapii zajęciowej op. Adriana Sałak

Galeria zdjęć:

SKMBT C36018032110540 0001 KopiowanieSKMBT C36018032110540 0002 KopiowanieIMG 20180321 082604 KopiowanieIMG 20180321 082638 KopiowanieIMG 20180321 082645 KopiowanieIMG 20180321 082712 KopiowanieIMG 20180321 082727 KopiowanieIMG 20180321 082734 KopiowanieIMG 20180321 082740 Kopiowanie