Dostawa i montaż systemu nagłośnienia sali kinowej oraz ekranu do projekcji filmowej 2D i 3D - Cyfryzacja Kina „Narie” w Morągu

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Załączniki 1-6

 

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty