Obecnie realizowana jest inwestycja obejmująca dostawę, instalację i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego z funkcją 3D  w Kinie Narie w Morągu.

 

Plan Postępowań o udzieleniu zamówień, jakie przewiduje się przeprowadzić w roku finansowym 2019