fb wyniki

W Morąskim Domu Kultury odbył się Festiwal Recytatorski „Morąskie Debiuty”.

Festiwal poświęcony był patronom 2021 roku – którymi są Stanisław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Kardynał Stefan Wyszyński.
Rok 2021 jest również rokiem Konstytucji 3 maja.
Konkursy recytatorskie są wyłącznie polską specyfiką, unikalną na skalę całego świata. Dbałość o język, jego poprawność, piękno, a także pogłębianie znajomości literatury, poszukiwania nowych form artystycznych oraz wymiana dokonań wewnątrz amatorskiego ruchu artystycznego to nadrzędne cele Festiwalu.

WOJEWÓDZKI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ

stronaFR

W Morąskim Domu Kultury w formie on-line odbyła się kolejna edycja Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Religijnej „W hołdzie Janowi Pawłowi II”.
 
Jak co roku Festiwal gromadzi mnóstwo utalentowanych uczestników. Przyciąga dzieci, młodzież i dorosłych z naszej gminy, powiatu, województwa, a nawet z Polski (jak było w przypadku tegorocznej edycji).
 
Festiwal ma swoją wieloletnią tradycję. Przez Festiwal przewinęły się setki osób – od przedszkolaków, dzieci ze szkół podstawowych, młodzież ze szkół średnich, poprzez seniorów i profesjonalne zespoły muzyczne, których pasją jest muzyka.
Różnorodny repertuar wszystkich uczestników Festiwalu sprawił, że impreza stała się wspaniałym pokazem zdolności wokalnych, zarówno tych najmłodszych uczestników, jak i najstarszych. Do udziału w tegorocznej edycji on-line zgłosiło się 82 wykonawców.

wyniki strona

marzanny odbiór nagród

 

Marzanna na bajkowo

wyniki konkursu

wiosna WYNIKI Kopiowanie

 

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA KOMISJI

KONKURSU LITERACKIEGO

W… JAK WIOSNA

17 marca 2021 r. Jury w składzie: Milena Oziębło (pracownik Czytelni dla Dorosłych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Morągu), Beata Cetkowska (st. instruktor Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Morąskim Domu Kultury)

po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi na konkurs literacki „W… JAK WIOSNA”, postanowiła przyznać miejsca i wyróżnienia w dwóch kategoriach:

  • Przedszkolaki
  • Uczniowie Szkół Podstawowych