12

 

Uroczyste otwarcie  świetlicy wiejskiej w Żabi Róg – Fabryka odbyło się 05.11.2006 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali- Burmistrz Miasta i Gminy Morąg Pan Tadeusz Sobierajski, Sołtys Sołectwa Żabi Róg  Pan Marian Roman Sawera, Dyrektor Morąskiego Domu Kultury Pan Leszek Biernacki oraz opiekun świetlicy Pani Monika Żurawska.

Przedmiotem powyższego zadania był kompleksowy remont świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie jej w sprzęt komputerowy, audio-wideo, meble, sprzęt do zajęć rozrywkowo- sportowych, zainstalowanie stałego łącza internetowego.