9

Projekt modernizacji i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Słoneczniku był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006"

Priorytet: "Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich"

Działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"

 

Przedmiotem powyższego zadania był kompleksowy remont świetlicy wiejskiej oraz wyposażenie jej w sprzęt komputerowy, nagłaśniający, meble, sprzęt do zajęć rozrywkowo sportowych, zainstalowanie stałego łącza internetowego.