8

 

Tytuł projektu: Remont z rozbudową i wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Markowie oraz zagospodarowaniem terenu wokół.

 W zakres inwestycji wchodziły: prace budowlane związane z budynkiem i przyległym terenem, prace sanitarne, elektryczne oraz wyposażenie świetlicy w meble, sprzęt komputerowy z dostępem do internetu, sprzęt audio – wideo, gry, sprzęt agd, który służyć będzie do organizacji czasu wolnego zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Mieszkańcy wsi otrzymali w ten sposób miejsce do spotkań integrujących społeczność wiejską, organizacji imprez kulturalnych, pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży, etc.

Wyremontowany, rozbudowany i wyposażony budynek (po byłej zlewni mleka) wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu jest obecnie wizytówką wsi.

Społeczność Markowa uzyskała miejsce, w którym będzie mogła przygotowywać się do udziału w gminnych imprezach (np. dożynki, festyny), młodzież ma własne miejsce do rozwijania swoich zainteresowań.

Realizacja inwestycji pozwoliła w pewnym stopniu wyrównać dysproporcje w dostępie do kultury i rozrywki w stosunku do mieszkańców Miasta.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

 Otwarcie świetlicy - FILM