13
 

 

Celem zajęć jest:
- poznanie warsztatu pracy modelarza
- rozwinięcie wiedzy na temat technik i technologii stosowanych w modelarstwie
- rozwijanie zainteresowań technicznych
- rozwijanie umiejętności manualnych
kształcenie umiejętności współpracy w grupie
- rozwijanie logicznego myślenia i wyobraźni
- nauka współdziałania w zespole

Uczestnicy na zajęciach konstruują modele historycznych statków, okrętów i samolotów.

 

Konrad Jaszczak

 Uczestnik koła modelarskiego - Konrad Jaszczak - otrzymał wyróżnienie na VII Festiwalu Modelarskim w Olsztynie za model T34/85.

Festiwal odbył się w dniach 21-22 maja 2016 r.