Spis treści

  7

 8

 

Zajęcia Plastyczne mają na celu stymulowania aktywności twórczej dzieci i młodzieży, kształtowania emocjonalnego i poznawczego stosunku do otoczenia. Stwarzają możliwości, aby samemu przekonać się czym jest sztuka i poczuć radość tworzenia. Uczestnicy zajęć uczą się swobodnego posługiwania linią i plamą, kształtem i barwą na płaszczyźnie i w przestrzeni. Zdobywają umiejętność posługiwania się poznanymi technikami plastycznymi, potrafią je łączyć. Pozbywają się niepewności w tym co robią, umacniają wiarę we własne możliwości twórcze. Uczą się czegoś bardzo ważnego w życiu – tolerancji, zrozumienia, że inna osoba może postrzegać i przedstawiać tą samą rzecz w całkiem inny sposób. Uczą się także pracy w grupie. Dzieci i młodzież w każdym roku szkolnym bierze udział w konkursach plastycznych, zdobywa wiele nagród i wyróżnień.